Call us: 07233-246614, 246015

phul_singh_naik
Janata Shikshan Prasarak Mandhal's

Phulsing Naik Mahavidyalaya(Arts, Commerce & Science),Pusad

Dist. Yavatmal (M.S) 445216.

phul_singh_naik

AQAR

AQAR 2017-18
AQAR 2018-19

 

 

 

 

 

 

Contact

P.N.College, Pusad

Yavatmal, Pin 445216 (Maharashtra) India

07233-246614, 246015

Fax : 07233-246614

Reach Us

map