Call us: 07233-246614, 246015

phul_singh_naik
Janata Shikshan Prasarak Mandhal's

Phulsing Naik Mahavidyalaya(Arts, Commerce & Science),Pusad

Dist. Yavatmal (M.S) 445216.

phul_singh_naik

Management

Executive Committee
1 Shri Jai S. Naik President
2 Shri. Manoharrao Naik Secretary
3 Dr. N.P. Hirani Member
4 Shri. V.D. Patil Member
5 Adv. G.K. Soni Member
6 Shri. S.M. Jadhao Member
7 Shri. A.M. Naik Member
8 Shri. D.S. Asegaonkar Member
9 Shri. N.B. Hirani Member
Local Management Committee
1 Shri Jai S. Naik President
2 Shri S.M. Jadhao Secretary's Representative
3 Shri. D.S. Asegaonkar Member
4 Shri N.B. Hirani Member
5 Shri K.G. Kadaskar Member
6 Prof. D. V. Kadam Faculty Representative
7 Prof. N.D. Khaire Faculty Representative
8 Prof. Dr. K. R. Sakharkar Faculty Representative
9 Shri V. N. Bhasakhetre Supporting Staff Representative
10 Dr. S.G. Motke Member Secretary

Contact

P.N.College, Pusad

Yavatmal, Pin 445216 (Maharashtra) India

07233-246614, 246015

Fax : 07233-246614

Reach Us

map