Call us: 07233-246614, 246015

phul_singh_naik
Janata Shikshan Prasarak Mandal's

Phulsing Naik Mahavidyalaya(Arts, Commerce & Science),Pusad

Dist. Yavatmal (M.S) 445216.

phul_singh_naik

Conference, Seminars, Workshops

Conference, Seminars, Workshops

Conference, Seminars, Workshops Attended by Faculty

Sr.No Name Regional State National International
01 Dr. A.P. Mude 02 03 10 02
02 Mr. Bhaskar. B. Padhen 05 05 12 04
03 Mr. Bhushan S. Mangate 02 02 16 04

Contact

P.N.College, Pusad

Yavatmal, Pin 445216 (Maharashtra) India

07233-246614, 246015

Fax : 07233-246614

Important Links

Reach Us

map